Facturatie voor Jumbo

1. De opgave

Een kennis vraagt je om een facturatieprogramma te ontwikkelen voor zijn groothandel, Jumbo.
Even nadenken levert als eerste primitieve functionele analyse:

Om je op weg te helpen krijg je verscheidene documenten: download jumbo.zip en pak het uit.

Bestudeer deze documenten, verzamel alle gegevens eruit en distilleer er een geschikte tabelstructuur uit.

Houd ook rekening met mogelijke uitbreidingen in de toekomst:

2. De tabellen

Een mogelijke – maar zeker niet de enige – indeling zie je hiernaast: Structuur

De gegevens van de gemeenten halen we rechtstreeks uit Excel.

 1. Begin een nieuwe database en noem ze Jumbo.
 2. Importeer de tabel uit Post.xlsx. De eerste rij bevat kolomkoppen. Veld Postcode is van gegevenstype Integer. Laat Access een primaire sleutel toevoegen. Noem de tabel: Gemeenten.
 3. Bekijk het resultaat. Alles OK en staat er toch een tabel met importfouten? Wis die.
 4. Open de tabel in ontwerpweergave. De sleutel krijgt veldnaam Post-ID.
 5. Bekijk de eigenschappen van Postcode: inderdaad numeriek, notatie 0000, maar zonder decimalen.
 6. Plaatsnaam is Korte Tekst met veldlengte 60 en Provincie komt toe met veldlengte 25.
 7. Sluit de tabel, zodat die opgeslagen wordt. Sla de waarschuwingen in de wind.

Voor de klanten moeten we eerst het Excelblad even aanpassen.

 1. Open Jumbo.xlsx in Excel en activeer Blad2.
 2. Wis de eerste rij. Om een tabel te importeren in Access, moet die eerste rij de kolomkoppen bevatten. Sla op en sluit Excel.
 3. Importeer Blad2 van Jumbo.xlsx in database Jumbo. De eerste rij bevat kolomkoppen. Code is geïndexeerd zonder duplicaten en Postnummer is een Integer. De primaire sleutel is veld Code. Noem de tabel Klanten.
 4. Bekijk het resultaat. Alles OK en staat er toch een tabel met importfouten? Wis die.
 5. Open de tabel in ontwerpweergave. De Code krijgt veldlengte 5 en invoermasker \K0000;0, lengte nul is niet toegestaan. Sla op en negeer de waarschuwingen.
 6. Naam en Straat krijgen veldlengte 50. Naam is vereist.
 7. Postnr en Gemeente zullen we vervangen door een relatie naar tabel Gemeenten. Voeg een veld Klantpost toe, boven het huidige postnummer.
 8. Klantpost krijgt veldtype Wizard Opzoeken: in tabel Gemeenten, velden Postcode en Plaatsnaam (de sleutel niet, die hoort er automatisch bij), niet sorteren, sleutelkolom verbergen. Pas de kolombreedtes aan, Volgend en Voltooien, Ja.
 9. Schakel over naar gegevensbladweergave en kies de juiste postnummers in de toegevoegde keuzelijst. Open telkens de keuzelijst, want soms hebben verschillende gemeenten hetzelfde postnummer.
 10. Schakel vervolgens terug over naar ontwerpweergave en wis velden Postnr en Gemeente.
 11. De veldnamen blinken niet uit door duidelijkheid. Pas aan tot: Klantcode, Klantnaam, Klantstraat en KlantBTW.
 12. KlantBTW krijgt veldlengte 15, notatie "BE 0"@@@.@@@.@@@;geen en masker "BE 0"999\.999\.999;0
 13. Schakel over naar gegevensweergave en pas de BTW-nummers aan: een 0 voor de cijfers en wis de inhoud van de velden waar "geen" moet komen.
 14. Sla op en sluit tabel Klanten.

De artikelgegevens moeten we eerst uit de prijslijst halen.

 1. Open Jumbo.xlsx in Excel en voeg een blad toe.
 2. Op de eerste rij van het nieuwe blad komen als kolomkoppen: artNr – artOmschrijving – artAP – artVP
 3. Kopieer op Blad1 het bereik A11:D321 naar cel A2 van het toegevoegde blad. Wis de opmaak.
 4. Verwijder de regels met tussentitels, zodat je een aaneengesloten kolom artikelnummers krijgt. Sla op en sluit Excel.
 5. Importeer het toegevoegde blad: de eerste rij bevat kolomkoppen. ArtAP en artVP zijn van type Valuta. Primaire sleutel van Access. Dit is tabel Artikels.
 6. Open de tabel in gegevensbladweergave: kolommen Id en artNr zijn identiek. Id is echter van type autonummering, dus zal Access zelf zorgen voor unieke ID's als je artikels toevoegt. Schakel over naar ontwerpweergave en wis kolom artNr.
 7. Pas de tabelstructuur aan tot:
Art-IDAutonummeringdit is de sleutel
ArtOmschrijvingKorte tekstveldlengte 70, bijschrift Omschrijving
ArtAPValutanotatie euro, 2 decimalen, bijschrift Aankoopprijs
ArtVPValutanotatie euro, 2 decimalen, bijschrift Verkoopprijs
ArtCategorieKorte Tekstveldlengte 30, bijschrift Categorie
ArtBtwNumeriekenkele precisie, notatie Percentage, bijschrift BTW-procent, standaardwaarde 0,21
 1. Indexeer op artOmschrijving. Sluit vervolgens de tabel en sla zodoende op.
 2. Kijk op de originele prijslijst in Jumbo.xlsx: via bijwerkquery's zullen we het BTW-procent en de categorie invullen.
  Maak een eerste bijwerkquery om artikels met nummers <= 52 als BTW-procent 0,06 te geven en als categorie boeken.
 3. Tweede bijwerkquery: artikels > 52 krijgen BTW-procent 0,21
 4. Dan nog de categorieën aanvullen: art. 53 - 88 = vrijetijdskleding, dan art. 89 - 209 = speelcomfort, art. 210 - 231 = sportartikelen, art. 232 - 253 = kampeerbenodigdheden, art. 254 - 270 is tuincomfort, art. 271 - 285 boten en tenslotte art. 286 - 300 elektronische spelen.
 5. Sluit de bijwerkquery('s) zonder opslaan en controleer de tabel in gegevensbladweergave. Nu zien we nog iets: sommige omschrijvingen beginnen met spaties. Maak een bijwerkquery met Ltrim([ArtOmschrijving]).

Vervolgens maken we in ontwerpweergave tabel Factuur (denk zelf aan de bijschriften), waarbij onze klant ons erop wijst dat hij soms ook creditnota's moet opstellen.

Factuur-IDAutonummeringsleutel
FactuurnrNumeriekgeheel getal, geen decimalen
FofCNJa/Neebijschrift F/C?, standaardwaarde Waar
FctdatumDatum/Tijdnotatie en masker Korte Datum, standaard =Date()
FctklantWizard Opzoekenin tabel Klanten, Klantnaam, alfabetisch
HandelskortingNumeriekenkele precisie, notatie Percentage
FctkostenValutaeuro, 2 decimalen
FctleverdatumDatum/Tijdnotatie en masker Korte Datum
FctvervaldagDatum/Tijdnotatie en masker Korte Datum

Tenslotte nog tabel Factuurregel:

Regel-IDAutonummeringsleutel
FactuurNumeriek
ArtikelWizard Opzoekenin tabel Artikels, nummer en omschrijving, sleutelkolom niet verbergen.
ArtikelAantalNumeriekgeheel getal, 0 decimalen

Leg in venster Relaties een relatie van Factuur.Factuur-ID naar Factuurregel.Factuur

3. De gegevens aanvullen

Ondertussen is de klant al eens komen kijken en hij merkt op dat hij ook een voorraadlijst wil, met de waarde van de voorraad, bepaald volgens gemiddelde prijzen.
Even doorvragen levert volgende info:

Dus voegen we een tabel Voorraad toe:

Voorraad-IDAutonummeringsleutel
LeverdatumDatum/Tijdnotatie en masker Korte Datum, standaard =Date()
ArtnrWizard opzoekenin tabel Artikels, nr en omschrijving, sorteer op nr, sleutelkolom niet verbergen
VoorraadAPValutaeudo, 2 decimalen
VoorraadAantalNumeriekgeheel getal, 0 decimalen

We voorzien ook al dadelijk een formulier voor de voorraad, Voorraadform.

 1. Maak een query qrVoorraad met alle velden uit Voorraad (*) plus artOmschrijving en artAP uit Artikels.
 2. Kies op lint Maken – Formulierontwerp. Open het eigenschappenvenster.
  De Recordbron is qrVoorraad en de Standaardweergave is doorlopend formulier.
 3. Klik op hulplint Ontwerp op Bestaande Velden Toevoegen.
 4. Sleep onder elkaar naar de detailsectie: Leverdatum, artNr, artOmschrijving, VoorraadAP en VoorraadAantal.
 5. Selecteer alles samen, activeer hulplint Schikken, klik op de knop Tabelvorm en vervolgens op Indeling Verwijderen.
 6. Pas aan tot het voorbeeld hiernaast. Alle tekst in de koptekst is vet, de titel staat in grootte 24. voorraad
 7. Zet (opnieuw) als standaardwaarde bij veld Leverdatum: =Date().
 8. Voeg een tekstvak toe aan de detailsectie. Knip het label ervan uit en plak het in de koptekst, met als tekst Totaal.
 9. Activeer het eigenschappenvenster. Veld ArtOmschrijving heeft geen tabstop (tab Overige) en is vergrendeld (tab Gegevens).
 10. Dezelfde eigenschappen gelden voor VoorraadAP en het berekende veld.
 11. Controleer de tabvolgorde (hulplint Ontwerp): Leverdatum – Artnr – Voorraadaantal.
 12. Voorraadaantal krijgt bij gebeurtenis Bij Focus Verloren als ingesloten macro: actie EigenschapInstellen: besturingselement VoorraadAP, eigenschap Waarde en Waarde =artAP. Sluiten en laten bijwerken.
 13. Sla het formulier op, schakel over naar de formulierweergave en geef op datum van vandaag de artikels en aantallen in uit voorraadlijst.pdf.

Nu kunnen we ook dat rapport Voorraadlijst maken:

 1. Maak query qrVoorraadlijst met Artnr uit Voorraad, artOmschrijving uit Artikels, voorraadAP en Voorraadaantal uit voorraad.
 2. Voeg het berekende veld Waarde toe (zie voorbeeld).
 3. Neem enkel de artikels op waar inderdaad voorraad van is.
 4. Bekijk het voorbeeldrapport Voorraadlijst.pdf en dupliceer het.
 5. Denk aan de pagina-instellingen.

4. De formulieren

We beginnen met een tabelformulier voor de gemeenten, Gemeenteform.

 1. Kies bij Bestand – Opties en activeer tab Huidige Database. Kies voor overlappende vensters.
 2. Gebruik de wizard om een tabelformulier te maken op basis van tabel Gemeenten, alle velden behalve Post-ID.
 3. De titel staat in het rood en vet, verdere opmaak naar keuze. Geef wel al je formulieren een consistente opmaak.

Dan komt het klantenformulier, Klantenformklanten

 1. Maak een query qrKlanten met alle velden (*) uit Klanten en veld Plaatsnaam uit de Gemeenten.
 2. Maak een kolomformulier op basis van qrKlanten, alle velden. Pas aan tot de opmaak hiernaast.
 3. Plaatsnaam is vergrendeld, zonder tabstop.
 4. Zet in de voettekst een knop om formulier Gemeenteform op te roepen.
 5. Voeg de klant uit het voorbeeld toe.

Vervolgens een formulier voor de artikels, Artikelform

 1. Het is een tabelformulier, op basis van tabel Artikels, alle velden behalve Art-ID.
 2. Maak veld artOmschrijving breed genoeg. De prijzen mogen smaller.
 3. artCategorie wordt een keuzelijst: rechtsklik en wijzig in een Keuzelijst Met Invoervak. Rijbron (Eigenschappenvenster, tab Gegevens) komt uit tabel Artikels, veld artCategorie, oplopend sorteren, unieke waarden.

artikels

Bij het formulier voor de facturen, Factuurform, komt wat meer kijken.
Verkoopfacturen moeten chronologisch en oplopend genummerd worden, er mag geen nummer overgeslagen worden en een nieuwere factuur mag geen oudere datum hebben dan een vorige.

Bovendien bestaat het venster zelf uit twee delen: een hoofdformulier met de vaste factuurgegevens en een subformulier om de factuurregels (artikels en aantallen) in te geven.

 1. Selecteer tabel Factuur in het navigatiepaneel en kies Maken – Wizard Formulier.
 2. Kies alle velden behalve Factuur-ID plus uit tabel Factuurregels alle velden behalve de Regel-ID.
 3. Toon volgens Factuur en het is een formulier met subformulier.
 4. Opmaak als gegevensblad. De namen zijn Factuurform en Regelsform. Voltooien.
 5. Geef de eerste factuur uit Facturen.pdf als voorbeeld in. In het subformulier geef je de factuur-ID niet in, druk Tab en de ID komt vanzelf.

Het formulier werkt, maar de indeling kan zeker beter. factuur

 1. Sluit alle openstaande objecten.
 2. Maak een query qrRegels met alles (*) uit Factuurregels en veld ArtOmschrijving uit Artikels. Sla op en sluit.
 3. Open Regelsform in ontwerpweergave. Pas de recordbron aan (tab Gegevens van de formuliereigenschappen: niet Factuurregel maar qrRegels.
 4. Stel bij de formuliereigenschappen in op tabblad Opmaak bij Standaardweergave: doorlopend formulier.
 5. Wis veld Factuur. Voeg veld ArtOmschrijving toe. ArtOmschrijving is vergrendeld zonder tabstop. Controleer dat Artikel en ArtikelAantal wel een tabstop hebben en niet vergrendeld zijn.
 6. Schuif de formulierkoptekst open, knip de labels uit en zet ze in de koptekst.
 7. Schik de velden in de detailsectie, zie voorbeeld hiernaast.
 8. Stel bij de formuliereigenschappen in, op tab Opmaak: geen navigatieknoppen.
 9. Sluit Regelsform en open Factuurform. Pas de indeling aan tot die van het voorbeeld.
 10. F/C wordt een groepsvak met standaardoptie Factuur, waarden -1 (ja) en 0 (nee), opslaan in veld FofCN.
 11. Controleer de tabvolgorde. Schakel over naar formulierweergave en geef de factuur uit het voorbeeld in.

Nu nog de voorwaarden instellen.

 1. Open Factuurform in ontwerpweergave. Veld Factuurnr is vergrendeld, heeft geen tabstop en krijgt als standaardwaarde: =DMax("[Factuurnr]";"Factuur")+1
 2. Veld Fctdatum krijgt als validatieregel >=DMax("[Fctdatum]";"Factuur") en als validatietekst Factuur mag nooit ouder zijn dan een vorige.
 3. Geef factuur 3 uit Facturen.pdf in.

5. De factuur

Net zoals het formulier bestaat het rapport voor de factuur uit een hoofd- en subrapport. We beginnen met dat laatste. regels

 1. Maak een query qrFctregel met artikelaantal, factuur-ID en artikel-ID uit Factuurregels en omschrijving, verkoopprijs en BTW-procent uit Artikels.
 2. Voeg een berekend veld Regeltotaal toe: aantal * verkoopprijs
 3. Bekijk het resultaat. Alles OK? Sla op en sluit.
 4. Maak met de wizard het subrapport Regelrapport op basis van query qrFctregel, alle velden, niet groeperen, niet sorteren, in tabelvorm.
 5. Verwijder de titel en de voettekst en schuif het koptekst- en voettekstgebied dicht.
 6. Verwijder de tweekleurige achtergrond. Versmal het gebied tot 16,9 cm.
 7. Teken een 1 punt dikke lijn onder de kolomtitels. BTW-% zonder decimalen. Verdere opmaak zie voorbeeld hiernaast. Sluit Regelrapport.

Vervolgens beginnen we aan het hoofdrapport. hoofding

 1. Gebruik Rapportontwerp om Factuurrapport te maken, op basis van tabel Factuur.
 2. Schuif de paginakoptekst verder open en gebruik knop Bestaande Velden Toevoegen om de velden te schikken zoals in het voorbeeld hiernaast.
 3. De klantgegevens komen uit de gerelateerde tabel Klanten (zie lager in Lijst Met Velden) en postnr en plaatsnaam uit Gemeenten, alle zonder label.
 4. Alle marges zijn 2 cm breed en het ontwerpgebied is 16,9 cm breed.
 5. Alle tekstvakken hebben een transparante omtrek. Alle tekst is zwart.
 6. Het factuurnummer staat in het vet. Het postnummer is links uitgelijnd en de gemeente krijgt notatie >.
 7. Sleep even veld FofCN in het ontwerpgebied. Zet dan voor het factuurnummer een tekstvak met als formule =IIf([FofCN];"Factuur";"Creditnota"). Sla op en wis FofCN opnieuw.
 8. BTW-nr staat in een onafhankelijk tekstvak, samen met het nummer zelf.
 9. Voeg de factuur-ID onzichtbaar toe (Eigenschap Zichtbaar: Nee).
 10. Voeg de nodige labels met de gegevens van groothandel Jumbo toe. De grijze rechthoek is 7,7 cm breed en 7,4 cm hoog, met omtrek in dezelfde kleur als de vulling.
 11. Afbeelding jumbo.wmf is 3 cm breed en 2 cm hoog, met een transparante achtergrondstijl.
 12. Het woord Jumbo staat in Arial Black, 28 punt, de andere tekst in Times New Roman 12 punt, resp. 10 punt.
 13. Nieuwe regel in een label = Shift-Enter. Schik de labels netjes ten opzichte van elkaar (hulplint Schikken).
 14. Zet subrapport Regelrapport in de detailsectie. Groepeer op factuurnummer, met voettekstsectie.
 15. De titels uit het subrapport komen in de groepskoptekst, met een fijn blauw kader errond.
 16. Houd de groep bijeen op één pagina, anders verschijnen beide detailsecties op het eerste rapport.

Nu moeten we nog de totalen toevoegen. Best doen we dat in een query, niet in het rapport zelf; dat versnelt de opbouw van het rapport.

 1. Klik linksboven op het vierkantje waar de linialen samenkomen, dan verschijnt het eigenschappenvenster van het rapport.
 2. Klik op tabblad Gegevens in vak Recordbron en daarna op de drie puntjes die nu verschenen zijn.
  Nu zie je dat de factuur gebaseerd is op een query. Klik rechtsboven op knop Opslaan Als en sla op met naam qrFactuur.
 3. Klik op knop Sluiten en laat de wijzigingen bijwerken. Sluit nu ook het rapport.
 4. Open qrFactuur in ontwerpweergave en voeg de velden met handelskorting en kosten toe.

Vervolgens de berekeningen. Hiervoor hebben we domeinfuncties nodig, functies waarmee we een berekening kunnen uitvoeren op records die niet in de query zelf zitten.
vorm: DSum(expressie; domein; criteria).

Bestudeer en voeg toe:

De eerste factuur-ID komt uit qrFctRegel, de tweede uit qrFactuur.

Nu kunnen we met de berekende goederentotalen verder rekenen:
Opm: je zal kolommen moeten toevoegen in het queryraster, op lint Hulpmiddelen voor Query's vind je een knop daarvoor.
Opm 2: geef de velden notatie Euro via het eigenschappenvenster.

Nu gaan we verder met het rapport. Open factuurrapport, in ontwerpweergave uiteraard. Totalen

 1. Sluit het paginavoettekstgebied en maak de groepsvoettekst groot genoeg.
 2. Maak de veldenlijst zichtbaar en voeg onderstaande onafhankelijke labels en velden-zonder-label toe, plus een kadertje rond het geheel:
 3. De getallen staan in notatie Euro. Alle tekst is zwart. De velden hebben geen achtergrond en geen omtrek en de inhoud is rechts uitgelijnd.
 4. De voettekstsectie heeft geen alternatieve achtergrondkleur. De kleine rechthoek rond de totalen heeft een lichtgrijze vulling en staat op de achtergrond.
 5. De velden (behalve handelskorting) krijgen een voorwaardelijke opmaak: als de veldwaarde gelijk is aan nul, heeft de inhoud tekstkleur wit.

6. De afwerking

We hebben nog een formulier nodig om nieuwe leveringen te ontvangen:

 1. Maak formulier Ontvangstform op basis van qrVoorraad: alle velden behalve Voorraad-ID, volgens Voorraad, tabelvorm.
 2. Pas de opmaak aan tot het voorbeeld. Wis artAP; de getoonde prijs is VoorraadAP.
 3. Geef Leverdatum als standaardwaarde: =Date()
 4. Veld ArtOmschrijving heeft geen tabstop en is vergrendeld. Controleer de tabvolgorde.
 5. Veld Artnr krijgt een macro bij gebeurtenis Na Bijwerken: EigenschapInstellen bij besturingselement VoorraadAP, eigenschap Waarde en Waarde: =DLookUp("[ArtAP]";"Artikels";"[Art-ID]=" & [Formulieren]![Ontvangstform]![Artnr]).
 6. Geef op datum van vandaag de artikels uit het voorbeeld als ontvangst in (let op de prijzen!).ontvangst

Op rapport voorraadlijst moeten de gegevens van één artikel samengeteld worden en moet de voorraadwaarde aan de gemiddelde aankoopprijs berekend worden (zie pt. 3).

 1. Maak een totalenquery qrVoorraadSom met tabel Voorraad: groeperen op ARtnr, som van VoorraadAantal en gemiddelde van VoorraadAP.
  Controleer: van artikel 7 zijn er 8 aan 0,77 € en artikel 220 ook 8 aan 5,69 €. Sla op en sluit.
 2. Pas qrVoorraadlijst aan: voeg qrVoorraadSom toe (knop Tabel Weergeven).
 3. Leg een relatie tussen Artnr uit qrVoorraadsom en Art-ID uit Artikels (= sleep het eerste veld naar het tweede).
 4. Neem het ArtNr uit qrVoorraadSom, GemVanVoorraadAP in plaats van VoorraadAP en SomVanVoorraadAantal in plaats van VoorraadAantal.
 5. Pas het berekend veld aan: Waarde: [GemVanVoorraadAP]*[SomVanVoorraadAantal].
 6. Wis tabel Voorraad. Sluit en sla op.
 7. Open rapport Voorraadlijst rechtstreeks in ontwerpweergave en pas aan: de besturingselementbron van VoorraadAP wordt GemVanVoorraadAP en die van VoorraadAantal SomVanVoorraadAantal.
 8. Bekijk het afdrukvoorbeeld. Kloppen artikels 7 en 220 (zie hoger)?

We moeten trouwens nog enkele rapporten voorzien voor de vaste gegevens: gemeenten, klanten en artikels.

 1. Maak een rapport voor de artikels: op basis van tabel Artikels, alle velden, groeperen op categorie, sorteren op ID, naam Artikellijst. artikels
 2. De labels komen in de groepskoptekst, niet de paginakoptekst. Pas de opmaak aan tot het voorbeeld hiernaast. Bij het BTW-% zijn de duplicaten verborgen.
 3. Het is een A4-blad, sectiebreedte 16,9 cm, met alle marges 2 cm.
 4. Maak vervolgens een rapport voor de gemeenten, zonder ID, sorten op postcode, opmaak naar keuze. Het rapport past op een A4.
 5. klantenDan een rapport voor de klanten.
 6. Voeg eerst veld Postcode uit gemeenten aan qrKlanten toe en gebruik dat veld in het rapport, in een onafhankelijk tekstvak samen met de gemeente in hoofdletters.
 

Als laatste voegen we een navigatieformulier toe (vroeger schakelbord genoemd), als vertrekpunt om vlot naar de nodige objecten te navigeren.

 1. Sluit alle nog geopende objecten. Kies dan op lint Maken – Navigatie – Verticale Tabbladen, Links. navigatie
 2. Sleep achtereenvolgens Gemeenteform, Gemeentenlijst, Klantenform, Klantenlijst, Artikelform en Artikellijst naar de linkerkolom.
 3. Vervang de tekst Navigatieformulier door Vaste Gegevens.
 4. Dubbelklik op de formulierlabels in de linkerkolom en typ voluit formulier.
 5. Sla het formulier op als NavGegevensform en sluit.
 6. Maak opnieuw een navigatieformulier met verticale tabbladen, links.
 7. Voeg achtereenvolgens Ontvangstform, Voorraadform en Voorraadlijst toe.
 8. Pas de labels in de linkerkolom aan tot: Nieuwe ontvangst en Voorraadformulier.
 9. Rechtsklik op Ontvangstform en kies Formuliereigenschappen in het contextmenu. Zet op tab Gegevens eigenschap Gegevensinvoer op Ja.
 10. In plaats van Navigatieformulier komt nu Voorraadbeheer.
 11. Sla dit formulier op als NavVoorraadform en sluit.
 12. Een derde navigatieformulier met verticale tabbladen, links krijgt als titel Facturatie.
 13. Voeg tweemaal Factuurform toe plus het Factuurrapport.
 14. De labels worden: Nieuwe factuur – Overzicht facturen – Rapporten
 15. Rechtsklik op het formulier bij label Nieuwe factuur en stel formuliereigenschap Gegevensinvoer op Ja.
 16. Sla op als NavFacturatieform en sluit.
 17. Maak nu een navigatieformulier met horizontale tabbladen en voeg achtereenvolgens NavGegevensform, NavVoorraadform en NavFacturatieform toe.
 18. Sla op als Navigatieform.
 19. Kies bij Bestand – Opties, tab Huidige Database.
 20. Klik in het vak bij Formulier Weergeven en kies Navigatieform.
 21. Sluit de database en open ze opnieuw. Verschijnt inderdaad het navigatieformulier?
 22. Pas nog even de tabs aan: Vaste gegevens – Voorraadbeheer – Facturatie.
 23. Schakel over naar de gegevensbladweergave en maximaliseer het formulier. Klap het navigatiedeelvenster dicht. Zo kiest de gebruiker niets verkeerds :-)