Sportclub Fitter

We willen de administratie van sportverening "Fitter" bijhouden: leden inschrijven, betalingen en ontvangsten boeken, agenda en bezetting sportzaal bijhouden, enz.

Je kan de nodige bijlagen hier als *.zip downloaden, of afzonderlijk naargelang ze voorkomen in de oefening.

1. Het begin

 1. Download Leden.xlsx naar een oefenmap. Bekijk de inhoud en sluit Excel dan terug.
 2. Start Access en kies Lege Bureaudatabase in het startscherm. Noem de database Fitter en sla ze op in de oefenmap.
 3. Sluit de lege voorbeeldtabel.
 4. Kies op lint Externe Gegevens de optie Excel en zoek Leden.xlsx via knop Bladeren.
 5. Klik OK in het eerste scherm. Tweede scherm: de eerste rij bevat inderdaad de kolomkoppen. Volgende.
 6. Klik op kolomkop Postnr en kies gegevenstype Integer. Volgende.
 7. Gebruik een primaire sleutel van Access. Volgende. De tabelnaam is Leden.
 8. Laat de wizard een analyse uitvoeren en klik op Voltooien. Doorloop de wizard en lees aandachtig de uitleg in de vensters. Laat de wizard een keuze maken. Laat de standaard tabelnamen staan. Verbeter niets en maak geen query.
 9. Bestudeer de tabelsplitsing. Waarop denk je dat de wizard zich baseerde voor deze keuze?

Alles in één tabel is dus duidelijk geen goed idee. Maar de splitsing van de wizard is evenmin ideaal. Bovendien moeten we rekening houden met volgende opmerkingen:

Denk zelf na over een mogelijke tabelstructuur en stel een schema ervoor op, vooraleer je in Access begint in te delen.

2. De tabelstructuur

Een mogelijke tabelindeling zie je hiernaast: structuur

 1. Sluit en wis alle tabellen in database Fitter.
 2. Gebruik knop Tabelontwerp op lint Maken om onderstaande tabellen te ontwerpen:
GEMEENTEN
VeldnaamGegevenstypeVeldeigenschappen
Post-IDAutonummeringprimaire sleutel
PostnummerNumeriekgeheel getal, geen decimalen
GemeenteKorte tekstveldlengte 50
SPORTEN
VeldnaamGegevenstypeVeldeigenschappen
Sport-IDAutonummeringprimaire sleutel
OmschrijvingKorte Tekstveldlengte 20
JaarprijsValutanotatie Euro, 2 decimalen
SportDagWizard Opzoekenin de wizard: ik typ de waarden; typ de dagen onder elkaar, beginnend met maandag; Volgend, vinkje aan Alleen Lijst, Voltooien; Bijschrift: Dag, veldlengte 12
SportUurDatum/TijdKorte tijdnotatie, invoermasker (klik in veld en dan op de drie puntjes): korte tijdnotatie, volgend, voltooien. Bijschrift: Uur
 1. Open Leden.xlsx en typ de gebruikte postnummers en gemeenten in tabel Gemeenten in gegevensbladweergave.
 2. Open tabel Sporten in gegevensbladweergave en voeg volgende records toe (ID moet je niet typen, druk Tab in dat veld): Sporten
 3. Importeer de persoonlijke gegevens: activeer lint Externe Gegevens, klik op Excel en blader naar bestand Leden.xlsx. Dubbelklik erop of selecteer en klik op Openen, dan OK.
 4. De eerste rij bevat kolomkoppen. Volgend. Postnummer is gegevenstype Integer. Zet bij Sport en Betaald? een vinkje aan Veld Niet Importeren. Volgende, Volgende, tabelnaam: Personen. Voltooien en Sluiten.
 5. Open tabel Personen in ontwerpweergave.
  • De sleutel krijgt veldnaam Persoon-ID.
  • Voornaam krijgt veldlengte 20, Familienaam veldlengte 40 en Straat krijgt veldlengte 60.
  • Geboortedatum en Inschr_datum hebben als invoermasker: korte datumnotatie.
  • Inschr_datum krijgt als bijschrift Inschrijvingsdatum
 6. Voeg velden toe:
  • Sekse: type Ja/Nee, bijschrift Man/Vrouw en zet in gegevensweergave een vinkje aan de mannen
  • Telefoon (kan telefoon- of GSM-nummer zijn): Korte tekst, veldlengte 15
  • E-mail: korte tekst, veldlengte 60.
 7. Voeg nog veld Postnummer toe: Wizard Opzoeken, in tabel Gemeenten, Postnummer en Gemeente, sorteren op Gemeente. Versmal de kolom met postnummers en verbreed die van de gemeenten.
 8. Voltooi de wizard en schuif het veld boven Postnr.
 9. Schakel over naar gegevensbladweergave en kies de juiste postnummers. Daarna wis je in ontwerpweergave velden Postnr en Gemeente.
 10. Voeg tabel Leden toe, in ontwerpweergave (= knop TabelOntwerp):
  • Lidnr is primaire sleutel, autonummering.
  • Persoon-ID: Wizard Opzoeken in tabel Personen, velden voornaam en familienaam, sorteren eerst op familienaam, dan op voornaam.
  • Seizoen veldlengte 9, invoermasker typen: 0000\/0000;0
  • Rol veldlengte 15, Wizard Opzoeken, zelf waarden intypen: sporter, trainer, bestuurslid
  • Sport-ID: Wizard Opzoeken in tabel Sporten, Omschrijving, alfabetisch sorteren. Bijschrift Sport
  • Betaald: Ja/Nee, standaard Nee.
 11. Seizoen krijgt als standaardwaarde: =IIf(Month(Now())>8;Year(Now()) & "/" & Year(Now())+1;Year(Now())-1 & "/" & Year(Now()))
  Betekenis: vanaf september is het seizoen [huidig jaar]/[volgend jaar] anders (jan – aug) [vorig jaar]/[huidig jaar]
 12. Schakel over naar gegevensweergave en vul in:
  Leden
 13. Maak tabel Financieel in ontwerpweergave:
  • Fin-ID is primaire sleutel, autonummering
  • Persoon: Wizard Opzoeken in tabel Personen, velden voornaam en familienaam, eerst sorteren op familienaam, dan voornaam, Voltooien
  • Betaaldatum: Datum/Tijd, notatie + invoermasker Korte Datumnotatie
  • Ontvangst en Uitgave: Valuta, Euro, 2 decimalen
  • Betaalwijze: Wizard Opzoeken, zelf typen: contant, bankkaart, kredietkaart, overschrijving
  • Betaalwijze krijgt veldlengte 15 en Omschrijving veldlengte 50
 14. Open tabel Financieel in gegevensbladweergave en vul aan:
  Financieel
 15. En tenslotte nog tabel Agenda:
  • Agenda-ID: primaire sleutel, Autonummering
  • Agdatum: Datum/Tijd, notatie en invoermasker Korte Datumnotatie, bijschrift Datum
  • AgUur: Datum/Tijd, notatie en invoermasker Korte Tijdnotatie, bijschrift Beginuur
  • Duur: Datum/Tijd, notatie en invoermasker Middellange Tijdnotatie
  • Sport: Wizard Opzoeken in tabel Sporten, Omschrijving, alfabetisch sorteren
  • Reden: veldlengte 50.
 16. Open tabel Agenda in gegevensbladweergave en vul de agenda met datums van deze week in:
  • maandag van 18:00 tot 20:00 korfbaltraining
  • dinsdag van 18:00 tot 20:00 basketbalwedstrijd
  • woensdag van 14:00 tot 15:00 vergadering
  • donderdag van 18:30 tot 21:00 volleybaltraining
  • zaterdag van 9:30 tot 12:00 tenniswedstrijd
 17. Sluit alle tabellen.

3. Indexen en relaties

In een agenda zal je dikwijls op datum opzoeken.

 1. Open tabel Agenda in ontwerpweergave en klik op lint Hulpmiddelen Voor Tabellen – Ontwerp op knop Indexen.
 2. De eerste automatisch aangemaakte index, Agenda-ID is overbodig; wis die.
 3. Bestudeer de eigenschappen van PrimaryKey.
 4. Voeg een index toe: naam iDatum, veld AgDatum, niet primair, niet uniek (je hebt geregeld verscheidene activiteiten op dezelfde datum), null-waarden negeren Nee.
 5. In feite moet de datum altijd ingevuld worden. Sluit het indexvenster en kijk bij de eigenschappen van AgDatum. Veld Geïndexeerd staat nu op Ja (Duplicaten Toestaan).
  Zet ook eigenschap Vereist op Ja. Bestaande gegevens laten testen.

In het financiële overzicht sorteren we bv. op datum – evenals opzoeken – en zoeken we nog op bv. via de betaalwijze.
Pas op: teveel indexen vertragen het aanpassen en toevoegen van records.

 1. Open tabel Financieel in ontwerpweergave en klik op knop Indexen.
 2. Alleen PrimaryKey is verplicht; wis Fin-ID. Sluit dit venster.
 3. Klik bij de eigenschappen van Betaaldatum bij veld Geïndexeerd en kies Ja (Duplicaten OK). Doe hetzelfde voor Betaalwijze.
 4. Wat is er veranderd in venster Indexen?

In de personentabel zullen we geregeld opzoeken op Achternaam en Voornaam samen. Dan maken we een samengestelde index.indexen

 1. Open tabel Personen in ontwerpweergave en klik op knop Indexen.
 2. Typ als nieuwe indexnaam: iNaam
 3. Kies als eerste veldnaam Familienaam (= hoofdsorteervolgorde) en dadelijk eronder als tweede veldnaam Voornaam (= subsorteervolgorde).

Vervolgens bekijken we de relaties.

Welke leden hebben hun lidgeld betaald en welke niet?

 1. Maak een query met Leden, Personen en Financieel. Voeg velden Voornaam en Familienaam uit Personen toe, evenals Betaaldatum en Ontvangst uit Financieel.
 2. Bekijk het resultaat. Waarom zie je niet alle leden? Sluit de query zonder opslaan.
 3. Ga naar venster Relaties op lint Hulpmiddelen Voor Databases.
 4. Rechtsklik op de relatie tussen Personen en Financieel en kies Relatie Bewerken in het snelmenu.
 5. Klik in het relatievenstertje op knop Jointype en kies voor een left outer join: alle records uit Personen en de overeenkomende uit Financieel.
 6. Sla op en sluit het relatievenster. Maak dezelfde query als daarnet. Nu zie je wel alle leden.
 7. Bestudeer de tabellen en de relaties ertussen. Zijn er nog relaties waar één kant "leeg" kan zijn? Dan heb je een outer join nodig.

Maak bv. een query met velden uit Agenda en uit Sport. Wat zie je?

4. De eerste formulieren

Eerst even een optie aanpassen, zodat de formulieren in aparte vensters verschijnen: activeer bij Bestand – Opties, tab Huidige Database de optie Overlappende Vensters.

Vervolgens maken we een tabelformulier voor de gemeenten.

 1. Selecteer (= klik op) tabel Gemeenten in het navigatiepaneel (= linker kolom)
 2. Kies op lint Maken – Wizard Formulier
 3. Op een formulier zet je normaal geen ID's. In dit geval dus enkel Postnummer en Gemeente.
 4. In tabelvorm, naam Gemeentenform.
 5. Verander de titel in Gemeenten en verwijder de alternatieve achtergrondkleur (Eigenschappenvenster – Opmaak van sectie Details).
 6. Geef het formulier als achtergrondafbeelding bk1.gif, Afbeeldingen naast elkaar.
 7. Verdere opmaak naar keuze. Zorg wel dat al je formulieren een consistente opmaak krijgen: zelfde lettertype(n), kleuren, e.d.

Maak op gelijkaardige wijze een tabelformulier voor de sporten, zie voorbeeld hiernaast. Sporten

Vervolgens een kolomformulier voor de personen: Personen

 1. Maak een query qrPersonen met alle velden uit Personen (= dubbelklik op de asterisk *) en veld Gemeenten uit Gemeente. Opslaan en sluiten.
 2. Maak nu een formulier Personenform: op basis van qrPersonen, alle velden behalve Persoon-ID, volgens Personen, in kolomvorm.
 3. Pas de opmaak aan tot het voorbeeld hiernaast. Label Postnummer is gewist, Gemeente kwam in de plaats.
 4. Wis vakje en label Man/Vrouw. Teken een groepsvak en de wizard start: labels Man en Vrouw, geen standaardoptie, Man waarde -1 en Vrouw 0, opslaan in veld Sekse, keuzerondjes in verhoogd kader, Voltooien. Wis het bijschrift.
 5. Veld Gemeente: activeer het eigenschappenvenster, tab Gegevens en zet eigenschap Vergrendeld op Ja.
 6. Veld Postnr krijgt als standaardwaarde 1 en veld Inschr_datum: =Date().
 7. Sla op, schakel over naar Formulierweergave en vul de gegevens aan.
 8. Zoek familienaam Waarmoes en vul ook die gegevens aan: telefoon 02/320 81 14 en e-mail johan.waarmoes@telenet.be

Als we een persoon willen toevoegen, moeten we waarschijnlijk ook een nieuwe gemeente toevoegen; daarvoor voorzien we een knop.

 1. Open Personenform in ontwerpweergave en schuif de ruimte voor de formuliervoettekst open.
 2. Teken een knop in de voettekst. De wizard start: Formulierbewerkingen – Formulier Openen. Volgende.
 3. Selecteer Gemeentenform en klik Volgende.
 4. We willen inderdaad het Formulier Openen En Alle Records Weergeven. Volgende.
 5. Op de knop komt als tekst: Nieuwe gemeente. Volgende.
 6. Geef de knop een duidelijke naam, bv. Gemeenteknop en Voltooien.
 7. Sla op en schakel over naar Formulierweergave. Voeg een gemeente toe: 3500 Hasselt.
 8. Sluit Gemeentenform opnieuw en kijk in de keuzelijst van postnummers: de nieuwe gemeente verschijnt niet automatisch.
 9. Terug naar ontwerpweergave. Selecteer keuzelijst Postnummer, activeer het eigenschappenvenster, tab Gebeurtenis.
 10. Klik in het vak Bij Focus en dan op de 3 puntjes: Opbouwfunctie Voor Macro's, actie Vernieuwen. Sluit het macrovenster en laat opslaan.
 11. Sla het formulier op, schakel over naar formulierweergave en geef nog een nieuwe gemeente in: 3600 Genk.

Dan willen we ook de agenda invullen. agenda

 1. Maak formulier Agendaform: alle velden uit Agenda behalve Agenda-ID, in tabelvorm.
 2. Veld Reden wordt een keuzelijst met invoervak: rechtsklik en kies Wijzigen In – Keuzelijst Met Invoervak.
  De rijbron is veld Reden, oplopend gesorteerd., Unieke Waarden: Ja.
 3. Pas aan tot het voorbeeld hiernaast.

5. Meer geavanceerde formulieren

Voor tabel financieel moeten we al wat meer moeite doen: een persoon kan een ontvangst of een uitgave boeken, leden betalen lidgeld voor een bepaalde sport Financieel

 1. Voeg aan tabel Financieel een boolean veld Lidgeld toe, standaardwaarde Ja. Schakel over naar gegevensbladweergave en zet de nodige vinkjes. Pas de omschrijving aan naar de naam van de sport alleen.
 2. Maak een query qrFinancieel met alles uit tabel Financieel en de Familienaam uit Personen.
 3. Zet de joineigenschappen van de relatie Financieel - Personen terug op type 1.
 4. Maak een tabelformulier op basis van query qrFinancieel.
 5. De familienaam is vergrendeld en heeft geen tabstop.
 6. Veld Betaaldatum krijgt standaardwaarde =Date()
 7. Het groepsvak is verbonden aan veld Lidgeld, standaard -1 (Ja).
 8. Controleer de tabvolgorde: eerst de keuzelijst Persoon, dan het groepsvak, vervolgens datum enz.
 9. Veld Uitgave is vergrendeld zonder tabstop.
 10. Selecteer het bolletje bij anders en voorzie een macro Bij Focus: EigenschapInstellen op veld Uitgave, eigenschap Vergrendeld met waarde Nee.
 11. Vervolgens krijgt het bolletje bij lidgeld een gelijkaardige macro Bij Focus: EigenschapInstellen op veld Uitgave, eigenschap Vergrendeld met waarde Ja.

Tenslotte nog een inschrijvingsformulier voor de seizoensinschrijvingen.inschrijving

 1. Maak een query qrInschrijving met alle velden van tabel leden (*), velden Familienaam en Inschr_datum uit Personen en uit Sporten: Jaarprijs, SportDag en SportUur.
 2. Maak formulier Inschrijvingsform in formulierontwerp. De recordbron (eigenschappenvenster, tab Gegevens) is qrInschrijving.
 3. Activeer de Lijst Met Velden en sleep de velden in het formulier volgens het voorbeeld hiernaast.
 4. Betaald: teken een groepsvak. Labels nog te betalen en heeft betaald, standaardoptie nog te betalen, waarden 0 (= Nee, nog te betalen) en -1 (= Ja, betaald), opslaan in veld Betaald, verhoogd kader. Wis het bijschrift.
 5. Veld Familienaam en Jaarprijs zijn vergrendeld en hebben geen tabstop.
 6. Zet SportDag en SportUur samen in een onafhankelijk tekstvak, dat ook vergrendeld is en geen tabstop heeft. Toon het uur in formaat hh:mm
 7. Rol is een keuzelijst met waarden. Zet eigenschap Bewerken Lijst Met Waarden Toestaan op Ja, zodat de gebruiker rollen kan toevoegen.
 8. De figuur is lopen.wmf.
 9. Voeg ook de titel in de formulierkoptekst toe.
 10. In de voettekst komt een knop Nieuwe Persoon: formulier Personenform openen, alle records, naam knop persoonKnop.
  In het eigenschappenvenster op tab Gebeurtenis zie je nu Bij Klikken [ingesloten macro] staan. Klik op de drie puntjes en pas de Gegevensmodus aan: Toevoegen. Sluit het macrovenster en sla op.
 11. Nu nog de personenlijst automatisch laten aanvullen: selecteer Persoon-ID, activeer tab Gebeurtenis in het eigenschappenvenster en klik in het vak Bij Focus.
  Kies via de 3 puntjes de Opbouwfunctie Voor Macro's, actie Vernieuwen. Sluit het macrovenster en sla op.
  Geef nu wel het veld als standaardwaarde 1 (of een ander bestaand record), anders krijg je problemen.
 12. Hetzelfde voor de sporten: knop Nieuwe Sport die Sportenform in toevoegmodus opent. Vernieuw de keuzelijst.
 13. Sla het formulier op, schakel over naar Formulierweergave en geef de nieuwe inschrijving uit het voorbeeld in.
  Gegevens van Hilde Pijl: Brulen 3, 2275 Gierle, geboren op 24/03/1987, inschrijving vandaag, telefoon 03/228 63 45
 14. Zet in de voettekst nog een knop knopBetaling die Financieelform opent en de formulieren zijn klaar om te gebruiken.

6. Rapporten in Access

Het eerste rapport is de leden per sport van dit seizoen, zie Sportlijst.pdf.

 1. Baseer het rapport op qrInschrijving, velden zie voorbeeld.
 2. Groepeer per seizoen, sorteer eerst op sport, dan op naam.
 3. Liggend blad, in blok. Bekijk het afdrukvoorbeeld: dit kan beter.
 4. Seizoen komt in de groepskoptekst, evenals de kolomtitels – en vergeet die niet aan te passen, zie voorbeeld. Geen paginakoptekst.
 5. Verwijder de achtergrondkleuren. De tekst staat in het zwart. Teken een 1-punt dikke lijn onder de titels. Verdere opmaak zie voorbeeld.
 6. Voeg veld Voornaam uit Personen toe aan de query. Familienaam en voornaam staan samen in één vak.
 7. Sport-ID krijgt eigenschap Duplicaten Verbergen. Hetzelfde geldt voor de dag en uur.
 8. Alle marges 2 cm. Het werkgebied is 25 cm breed.

Een volledige ledenlijst is ook handig, zie voorbeeld.

 1. Maak een query met tabellen Sporten, Leden, Personen en Gemeenten. De relatie tussen Sporten en Leden is van jointype 3, zodat ook de bestuursleden (die geen sport doen) erin voorkomen.
 2. Velden: Omschrijving (oplopend gesorteerd, Rol, Lidnr, naam in één veld (Naam: [Familienaam] & " " & [Voornaam]), Straat, postnr en gemeente in één veld, Lid sinds ( Year([Inschr_datum])), Jaarprijs, Betaald en een extra veld Sport: IIf(IsNull([Omschrijving]);"Bestuur";[Omschrijving])
 3. Sorteer oplopend op Omschrijving en aflopend op Rol.
 4. Sla op als qrLeden, sluit de query en baseer het rapport erop.
 5. Het rapport is volgens Leden, gegroepeerd op Omschrijving, liggend blad.
 6. Het rapport past op een A4: breedte 25,6 cm, alle marges 2 cm.
 7. In de groepskoptekst komt niet de Omschrijving, maar veld Sport.
 8. Verdere opmaak, zie voorbeeld.

Vervolgens adresetiketten voor alle sporters, rapport Sportetiketten:

 1. Maak een query met de naam, straat, postnummer, gemeente en sekse van alle sporters. Sorteer op familienaam.
 2. Selecteer de query in het navigatiepaneel en maak etiketten: Zweckform 3422, in Times New Roman 12. Maak het voorbeeldetiket met de nodige spaties en enters.
 3. Pas het etiketontwerp aan: zet sekse, voornaam en naam samen in één vak, waarbij: als sekse waar is (voorwaarde is het veld alleen) dan "De heer" anders "Mevrouw".
 4. De bovenste rij van het etiketblad zie je hiernaast: etiket

Bovendien willen we een overzicht van de betaalde en niet-betaalde lidgelden:

 1. Maak een query qrBetaald met tabellen Personen, Leden en Sporten.
 2. Velden: Seizoen en Betaald uit Leden, Voornaam en Familienaam uit Personen, Omqchrijving en Jaarprijs uit Sporten.
 3. Maak een rapport Betaallijst op basis van qrBetaald, alle velden, volgens leden, groepeer op Betaald, sorteer op Omschrijving, Overzicht.
 4. Geen rapportkoptekst. Nergens achtergrondkleuren. Titels in het zwart. De tekstvakken hebben een transparante omtrek.
 5. In de paginakoptekst komt als expressie ="Lidgelden" & [Seizoen]. Zet in een leuk kleurtje, verdere opmaak naar keuze.
 6. In de groepskoptekst komt als expressie: =iif([Betaald];"Betaald";"Niet betaald").
 7. Familienaam en Voornaam staan samen in een tekstvak. Omschrijving toont geen duplicaten.
 8. Het rapport heeft ook een groepsvoettekst, met het totaal van de Jaarprijs in.
 9. Teken ook de nodige lijnen van 1 punt dik, zie voorbeeld.

7. Een rapport in Word

De sporters die hun lidgeld nog niet betaalden, krijgen een aanmaningsbrief. Dat is een brief met veel tekst en enkele velden, dus die maken we beter in Word.

 1. Maak een query qrAanmaning met naam, straat en sekse uit Personen, Postnummer en Gemeente uit Gemeenten, Seizoen en Betaald uit Leden en Omschrijving en Jaarprijs uit Sporten.
 2. Stel als voorwaarde in: niet betaald. Sla op en sluit.
 3. Controleer dat de query geselecteerd is in het navigatiepaneel en kies op lint Externe Gegevens – Word Merge. Koppel de gegevens aan een nieuw document.
 4. Typ de brief in Word, zie voorbeeld, zonder de gegevens uit de database. Maak de eerste regel op naar keuze.
 5. Regel 3: voeg de actuele datum in het juiste formaat in, lint Invoegen – Datum en Tijd, na een tab op 9 cm.
 6. Het adres komt ook tegen tabs op 9 cm. De Franse aanhalingstekens « » vind je bij de normale tekst via Invoegen – Symbool.
 7. De figuur is basket.wmf. Ze krijgt schaal 50%, tekstomloop Om Kader en positie rechts beneden.
 8. Doorloop de wizard rechts op het scherm: het is een brief, in het huidige document, de adressenlijst is al gekozen, stop aan stap 4.
 9. Het adres begint met een regel (lint Verzendlijsten – Regels): als veld Sekse gelijk is aan True, vul dan "De heer" in, anders "Mevrouw".
 10. Voeg vervolgens de nodige velden aan het adres toe via lint Verzendlijsten – Samenvoegvelden Invoegen: voornaam en familienaam, straat, postnr en gemeente in hoofdletters.
 11. Na Geachte komt weer een regel: als veld Sekse gelijk is aan True, vul dan "heer" in, anders "mevrouw" - plus de familienaam.
 12. In de eerste alinea worden het seizoen en de naam van de sport ingevoegd, in de tweede de jaarprijs en het seizoen.
 13. In stap 5 van de wizard krijg je een voorbeeld van de ingevulde brief. Op lint Verzendlijsten kan je door de records bladeren.
 14. In stap 6 kan je de brieven afdrukken of samen in één groot document zetten.
 15. In het voorbeeld, Aanmaning.pdf zie je de eerste twee brieven.