4. Grafische effecten

Afbeeldingen illustreren de tekst. Ze laten dingen zien die moeilijk in woorden te beschrijven zijn en ze geven het oog een rustpunt in een lange doorlopende tekst.

4.1. Afbeeldingen invoegen

Je kan een afbeelding in Publisher plakken of importeren.

Methode 1: knippen & plakken

  1. Open het document met de afbeelding in.
  2. Rechtsklik op de afbeelding en kies Kopiëren in het snelmenu.
  3. Activeer Publisher en zet de cursor waar de afbeelding moet komen.
  4. Rechtsklik op die locatie en kies Plakken in het snelmenu.

Methode 2: importeren

Je vindt hiervoor de nodige knoppen op lint Invoegen:

4.2. Andere objecten invoegen

Kijk je verder op lint Invoegen, dan zie je dat er behalve afbeeldingen nog verscheidene grafische objecten in de publicatie gebracht kunnen worden:

Deze objecten zijn standaard voorzien van tekstomloop, d.w.z. de bestaande tekst loopt er omheen, verdwijnt niet eronder.

4.3. Een afbeelding bewerken en opmaken

Klik je op een afbeelding, dan verschijnt hulplint Hulpmiddelen Voor Afbeeldingen, met heel wat specifieke afbeeldingsopties:

4.4. Grafische objecten bewerken en opmaken

Grafische objecten die geen geplakte of geïmporteerde afbeelding zijn, krijgen hun eigen lint Hulpmiddelen Voor Tekenen, dat wat beperkter is dan dat van de afbeeldingen: